Welkom

Soms kan het zijn dat een kind of een jongere zich niet goed in zijn of haar vel voelt en hiervoor begeleiding nodig heeft. Het kan dan fijn zijn om naar een plek te gaan waar er aandacht en ruimte is voor wat het kind of de jongere wil vertellen, tekenen en (uit)spelen. Een kinderpsycholoog gaat samen op zoek naar wat er nodig is op dit moment om zich beter te voelen en terug krachtiger in het leven te staan. Stap voor stap gaan we samen op pad.

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor psychologische begeleiding. Binnen een individuele begeleiding worden op regelmatige basis oudergesprekken ingepland. Er wordt niet enkel gekeken naar 'het probleem', maar er is ook aandacht voor wat er wél al goed lukt. De krachten en de eigenheid van het kind of de jongere staan zoveel mogelijk centraal in elke begeleiding. Doorheen de begeleiding wordt er indien nodig samengewerkt met andere betrokken hulpverleners.


In de praktijk wil ik een veilige ruimte aanbieden waarbinnen elk kind en elke jongere zich gehoord voelt en zichzelf mag zijn. Alle emoties mogen er zijn.
Omdat iedereen uniek is, vind ik het belangrijk om zorg op maat aan te bieden.
Terwijl kleuters en jongere kinderen zich misschien makkelijker uiten door middel van tekeningen en spel, heeft een adolescent misschien meer nood aan een goed gesprek of het delen van muziek. Ik zal steeds op zoek gaan naar een werkwijze die bij de eigenheid van de cliënt past.

Neem gerust een kijkje op deze website en contacteer me als je vragen hebt of meer informatie wenst.