Welkom

Soms kan het zijn dat een kind of een jongere in een moeilijke(re) periode zit en hiervoor begeleiding nodig heeft. Het kan dan fijn zijn om naar een plek te gaan waar er volledige aandacht en ruimte is voor wat het kind wil vertellen, tekenen en spelen. Een kinderpsycholoog gaat samen met het kind en zijn of haar ouders op zoek naar wat er anders kan en wat er nodig is op dit moment voor het kind om zich beter te voelen.

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor individuele begeleiding en intelligentie onderzoek. Binnen een individuele begeleiding worden op regelmatige basis oudergesprekken ingepland en kan er een klasobservatie uitgevoerd worden indien nodig. Uitgangspunt is dat er niet enkel gekeken wordt naar 'het probleem', maar dat er ook aandacht gaat naar wat er wél al goed lukt. De krachten en de eigenheid van het kind staan zoveel mogelijk voorop in elke begeleiding en alle emoties mogen in al hun facetten helemaal aanwezig zijn in de praktijkruimte. Doorheen de begeleiding wordt er bovendien nauw samengewerkt met andere betrokken hulpverleners en disciplines, zoals de huisarts, de school, logopedisten, kinesisten,...


In de praktijk wil ik een veilige ruimte aanbieden waarbinnen elk kind en elke jongere zich gehoord voelt en zichzelf mag zijn.
Omdat iedereen uniek is, vind ik het belangrijk om zorg op maat aan te bieden.
Terwijl kleuters en jongere kinderen zich misschien makkelijker uiten door middel van tekeningen en spel, heeft een adolescent misschien meer nood aan een goed gesprek of het delen van muziek. Ik zal steeds op zoek gaan naar een werkwijze die bij de eigenheid van jouw kind of jongere past.

Neem gerust een kijkje op deze website en contacteer me gerust als je vragen hebt of meer informatie wenst.