Wat is de cliëntgerichte benadering?

In de cliëntgerichte benadering richt de kinderpsycholoog zich op de persoonlijke kant van de cliënt. Basishoudingen zoals 'onvoorwaardelijke acceptatie', 'echtheid' en 'empathie' zijn erg belangrijk in deze therapeutische stroming.

In mijn sessies vertaalt dit zich naar een open luisterhouding, waar het gevoel van de cliënt voorop staat. De onvoorwaardelijke acceptatie zit vervat in het feit dat in mijn therapieruimte iedereen mag zijn zoals die is. Geen beoordeling of veroordeling van bepaalde gedachten, gevoelens, gedragingen of klachten. Het is helemaal oké zoals het is.

De eigen krachten van het kind of de jongere worden in deze benadering sterk benadrukt. Cliëntgerichte hulpverlening richt zich op de persoon en niet op de klacht of diagnose.

Een open luisterhouding waar verbondenheid tussen de hulpverlener en de cliënt centraal staat, biedt een stevige basis van waaruit samen gewerkt kan worden aan verandering.