Wat is een integratieve benadering?

Integratieve psychotherapie gaat over het 'zorg op maat' principe waar ik het al vaak over gehad heb op deze website. Deze benadering gaat ervan uit dat elk individu baat heeft bij een eigen aanpak en kiest die elementen uit de verschillende benaderingen die op de cliënt van toepassing zijn en 'aanslaan'. Een behandeling werkt vaak pas als de cliënt ook ten volle achter de methode kan staan. De motivatie zal groter zijn, men zal meer willen oefenen en dus ook sneller resultaat zien.

Integratieve therapie bestaat uit verschillende psychologische stromingen en therapieën zoals de systeemtheoretische therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, positief oplossingsgerichte therapie, beeldende en creatieve therapie, psychoanalyse,... met daarnaast ook mindfulness, relaxatie, ontspanningsoefeningen en meer.

Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft, past de integratieve therapeut zijn ondersteuning aan aan de noden en de eigenheid van de cliënt. De benadering richt zich zowel op de persoon als individu als op de context van de persoon.