Welke thema's kunnen aan bod komen?


Kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar, en hun ouders, kunnen bij mij terecht.

Zelf verkies ik het woord 'thema's' boven het woord 'problematieken'. Als kinderpsycholoog wil ik een veilige ruimte creëren waar gepraat kan worden over de dingen die moeilijk lopen, maar ook over de leuke dingen waar men gelukkig van wordt. Deze sterktes spelen een belangrijke rol doorheen het proces van een psychologische begeleiding.

Het hoeft dus zeker niet altijd over een 'probleem' te gaan wanneer men naar de psycholoog gaat. Je hoeft niet helemaal vastgelopen te zijn vooraleer je de stap 'mag' zetten naar een kinderpsycholoog. Onderzoek wijst uit dat vroegdetectie en preventie van psychische aandoeningen van groot belang is. De thema's kunnen van allerlei aard zijn. Vaak hangt dit samen met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind of de jongere.

Bovenstaand lijstje is slechts een opsomming van mogelijke thema's waar kinderen en jongeren soms mee worstelen. Contacteer me gerust indien je twijfelt of je bij mij terecht kan. Indien ik de begeleiding niet zelf op mij kan nemen, zal ik jullie steeds zorgzaam en gericht doorverwijzen.