Wat is speltherapie?

Speltherapie is een individuele behandelvorm bedoeld voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsleeftijd van 3 tot 12 jaar. Deze leeftijdsgrenzen zijn echter niet strikt te volgen. Spel en creatief zijn kan op elke leeftijd een helende functie hebben. Het is een veilige en persoonlijke manier om moeilijke gedachten, gevoelens, en gebeurtenissen te uiten en te verwerken.

Speltherapie kan de vorm aannemen van een rollenspel, het bijhouden van een dagboek, een collage maken, maar ook zingen, dansen, spelen met de poppen, met de auto's... eender wat! Het kind of de jongere mag ook altijd iets van thuis meebrengen als dit een meerwaarde kan bieden in de speltherapie. Het stelt hen ook vaak op hun gemak tijdens een eerste sessie, wanneer het nog wat spannend is.

Door middel van speltherapie kunnen kinderen leren om anders om te gaan met verdriet, boosheid en angsten. De kinderpsycholoog speelt samen met het kind of maakt samen verhalen met het kind. Belangrijk is dat dit 'spelen' in een veilige, vertrouwde omgeving kan gebeuren.

In mijn praktijkruimtes is een uitgebreid aanbod van spel- en tekenmateriaal aanwezig, geschikt voor alle leeftijden. Het kan op elk moment in een begeleiding ingezet worden, wanneer gesprekken alleen niet voldoende zijn.

Wanneer speltherapie opgestart wordt, zullen de ouders zoveel mogelijk betrokken worden in het proces. Na een aantal sessies die alleen met het kind doorgaan vindt er meestal een evaluatief gesprek plaats met de ouders. Het kind mag hier natuurlijk ook bij aansluiten indien het dit wenst. In zo'n gesprek kan besproken worden hoe het thuis verloopt, of de klachten geminderd zijn en wat de volgende stappen in het begeleidingstraject zullen zijn.