Wat is (cognitieve) gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een psychologische behandelvorm die ervan uitgaat dat hoe wij ons voelen wordt beïnvloed door wat we denken en wat we doen. Dit betekent dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe we ons voelen door onze gedachten en ons gedrag te veranderen.
Hoe gaat dit in zijn werk? Doorheen de sessies gaat de kinderpsycholoog met jou op zoek naar de inhoud van jouw gedachten, de functie ervan en wat deze gedachten met jou doen. Veel kinderen en jongeren piekeren vaak, hebben een hoofd dat steeds 'vol' aanvoelt en vinden het bijgevolg moeilijk om 'echt' te ontspannen.

Cognitieve gedragstherapie en de Acceptance en Commitment benadering (ACT) kunnen hierbij helpen. ACT is een vorm van gedragstherapie die stelt dat vervelende gedachten, gevoelens en onaangename gebeurtenissen onvermijdelijk bij het leven horen. Mindfulness vormt een belangrijk onderdeel van ACT. Door middel van mindfulness, ontspanningsoefeningen en andere technieken leert men de cliënt omgaan met dergelijke moeilijke situaties.

Mindfulness gaat over leven in het 'hier en nu' en bewust in het moment zijn. Een mooi voorbeeld van 'mindful' zijn is wanneer je zodanig bezig bent met een activiteit dat je de tijd uit het oog verliest. Je zit dan als het ware in een 'flow'. Deze activiteit kan voor iedereen verschillend zijn, het zijn vaak onze passies waar we heel erg van genieten.
Bij een kind uit het zich veelal in de vorm van spel, waarbij hij of zij volledig 'in zijn of haar spel' zit of heel geconcentreerd aan het tekenen is.

Vandaag de dag zijn er in onze maatschappij enorm veel afleidingen en prikkels die het ons moeilijk maken om te genieten van 'het moment' en van de kleine dingen. De smartphone is nooit ver weg, berichtjes komen te pas en te onpas binnen, mails kunnen op elk moment van de dag gecheckt worden. Soms worden al deze prikkels ons teveel en kan een pauzeknop handig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een succesvolle behandelvorm kan zijn bij allerlei psychische klachten.

Gedragstherapie hecht belang aan wat er zich in de sessies zelf voordoet, maar ook aan wat er zich tussen de verschillende sessies afspeelt. Zo wordt er regelmatig gewerkt met thuiswerkopdrachten en oefeningen waarbij men zelf gaat ondervinden wat het effect is van 'anders denken' en 'anders doen'. Deze thuiswerkopdrachten kunnen dan in de volgende sessie besproken worden.

Tijdens de begeleidingssessies zal ik regelmatig gebruik maken van gedragstherapeutische technieken en principes. Omdat ik zorg op maat erg belangrijk vind, zal de methode steeds afgestemd worden op de noden van het kind of de jongere.